Payday loans
Плосък изглед
Monthly View
Monthly View
Flat View
Flat View
Weekly View
Weekly View
Daily View
Daily View
Categories
Categories
Search
Search
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Flat View Събота, Юни 23, 2018
 Май 2018Юни 2018Юли 2018
Понеделник, Юни 25, 2018
Общо събрание на 25.06.2018г. (20:00 - 21:00)

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ -РИЦАР"

Управителния съвет на сдружението "СПОРТЕН  КЛУБ – РИЦАР" на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и свое Решение от 25.05.2018г., свиква Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:


1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2017г.
2.Избиране на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб-Рицар“ в състав: Председател на Управителният съвет и на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", който представлява Сдружение "Спортен клуб-Рицар". Двама заместник – председатели, които при предварително писмено заявено отсъствие на Председателя, представляват Сдружение "Спортен клуб-Рицар" заедно и поотделно.
3.Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно. 
 
гр.София - 25.05.2018г.                                                        Иво Любенов Христов – председател

 
ГРАДСКИ ПЪРВЕНСТВА   ДРУГИ ТУРНИРИ   ЗАНИМАНИЯ   ПОКАНИ  
ШАХ ТУРНИР ДРУЖБА   ШАХ ТУРНИР ЗЛАТНА ПЕШКА   ШАХ ТУРНИР НБУ   ШАХ ТУРНИР РИЦАР  
ШАХ ТУРНИР ФРИЦ        
Search Calendar

Начало Календар Плосък изглед