Payday loans
Покана за Общо събрание на 25.06.2018г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Петък, 25 Май 2018г. 13:48ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ -РИЦАР"

Управителния съвет на сдружението "СПОРТЕН  КЛУБ – РИЦАР" на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и свое Решение от 25.05.2018г., свиква Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:

1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2017г.
2.Избиране на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб-Рицар“ в състав: Председател на Управителният съвет и на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", който представлява Сдружение "Спортен клуб-Рицар". Двама заместник – председатели, които при предварително писмено заявено отсъствие на Председателя, представляват Сдружение "Спортен клуб-Рицар" заедно и поотделно.
3.Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно. 
 
гр.София - 25.05.2018г.                                                        Иво Любенов Христов – председател

Последна промяна от Петък, 25 Май 2018г. 13:54ч.
 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 25.06.2018г.