Payday loans
Уроци
Видове шахматни състезания PDF Печат Е-поща
Автор: Админ   
Вторник, 18 Октомври 2011г. 13:08ч.
Има различни видове шахматни състезания като турнир, мач, мач-турнир, блиц-турнир, кореспондентен турнир и др. Състезанията могат да бъдат индивидуални и отборни.

ТУРНИР
Турнирите могат да бъдат индивидуални или отборни. Турнирите се провеждат най-често по кръговата или по Швейцарската системи.

МАЧ
Мачовете могат да бъдат индивидуални или отборни.
В индивидуалните мачове броят на партиите е предварително регламентиран. Възможно е да се играе и до определен брой победи. Цветът на фигурите се сменя за всяка партия. За първата партия се тегли жребий.
Отборните мачове се провеждат в предварително определен брой кръгове. Цветът на фигурите се сменя за всеки кръг. За първия кръг цветовете на фигурите се определят с жребий. Отборен мач може да се проведе и по Шевенингенската система, при която всеки от състезателите на единия отбор играе с всеки от състезателите на другия отбор.

МАЧ-ТУРНИР
Мач—турнирите се провеждат, когато има повече от двама участници. Може да се изиграят например по две партии, като всеки състезател ще играе по веднъж с белите и черните фигури. Цветът на фигурите се определя с жребий.

БЛИЦ-ТУРНИР
Блиц-турнири са тези, които се провеждат по правилата на блица.
Съгласно Правилника на шахмата "Блиц партия" е тази, в която всички ходове трябва да се изиграят в определено време, което е по-малко от 15 минути за всеки състезател.
Продължение...
 
Видове шахматни състезателни системи PDF Печат Е-поща
Автор: Админ   
Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:40ч.
В шахматните състезания се използват различни видове състезателни системи. По-долу са дадени кратки сведения за най-често използваните шахматни състезателни системи - кръгова, Швейцарска, Шевенингенска, елиминатуарна.

КРЪГОВА СИСТЕМА
Това е една от най-често използваните системи, същността на която се състои в това, че всеки състезател играе последователно срещу всички останали участници в даден турнир.
В Приложение 1 са дадени Бергерови таблици за турнири по кръговата система до 18 участници. Таблиците определят и реда по който ще се играят срещите.
За да се определи кой състезател с какъв номер ще се подреди в турнирната таблица се тегли жребий. Когато играчите са нечетен брой, състезателят с най-голям номер, отбелязан в скоби, е свободен от игра в съответния кръг. Участниците, които са посочени първи в дадена среща, играят с белите фигури.

ШВЕЙЦАРСКА СИСТЕМА
Швейцарската система е създадена от Dr. J. Muller и за първи път е използвана през 1895 г. в шахматен турнир в гр. Цюрих, Швейцария, откъдето носи и името си.
Тази система позволява да се провеждат турнири с голям брой участници в ограничен брой кръгове. Броят на кръговете се определя предварително и обикновено е от 7 до 15. Най-общо казано същността на системата се състои в това, че съставянето на двойките състезатели за игра в даден кръг зависи от предишните им резултати в състезанието.
По-подробна информация за Швейцарската система ще намерите в разделите: „9. Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система, базирана на рейтинга" и „10. Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система"
Последна промяна от Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:56ч.
Продължение...
 
Тематичен план - блок от 15 тренировки PDF Печат Е-поща
Автор: Админ   
Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:28ч.
МЕТОДИЧЕСКИ БЛОК ОТ 15 ТРЕНИРОВКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛЮБИТЕЛИ И ДЕЦА С РЕЙТИНГ МЕЖДУ 1500 И 2000, СЛЕД КОИТО ПРАКТИЧЕСКАТА ВИ СИЛА ЩЕ НАРАСНЕ С МИНИМУМ
100 ЕДИНИЦИ ЕЛО!


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

1.АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИ ПАРТИИ. (ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО) СПЕЦИФИКА НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА И НА ТАЗИ С ПОМОЩТА НА ТРЕНЬОР И КОМПЮТЪР.
2.ДЕБЮТНИТЕ ПРИНЦИПИ. РЕВИЗИЯ. АКТУАЛНИ ПРИМЕРИ.
3.ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕБЮТЕН РЕПЕРТОАР. (ПРИМЕРЕН МОДЕЛ)
4.ОЦЕНКА НА ПОЗИЦИЯТА – ОСОБЕНОСТИ:
4.1.В ДЕБЮТА
4.2.В МИТЕЛШПИЛА
4.3.В ЕНДШПИЛА
Последна промяна от Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:36ч.
Продължение...
 


Начало Интересно Уроци