Payday loans
Видове шахматни състезания PDF Печат Е-поща
Автор: Админ   
Вторник, 18 Октомври 2011г. 13:08ч.
Има различни видове шахматни състезания като турнир, мач, мач-турнир, блиц-турнир, кореспондентен турнир и др. Състезанията могат да бъдат индивидуални и отборни.

ТУРНИР
Турнирите могат да бъдат индивидуални или отборни. Турнирите се провеждат най-често по кръговата или по Швейцарската системи.

МАЧ
Мачовете могат да бъдат индивидуални или отборни.
В индивидуалните мачове броят на партиите е предварително регламентиран. Възможно е да се играе и до определен брой победи. Цветът на фигурите се сменя за всяка партия. За първата партия се тегли жребий.
Отборните мачове се провеждат в предварително определен брой кръгове. Цветът на фигурите се сменя за всеки кръг. За първия кръг цветовете на фигурите се определят с жребий. Отборен мач може да се проведе и по Шевенингенската система, при която всеки от състезателите на единия отбор играе с всеки от състезателите на другия отбор.

МАЧ-ТУРНИР
Мач—турнирите се провеждат, когато има повече от двама участници. Може да се изиграят например по две партии, като всеки състезател ще играе по веднъж с белите и черните фигури. Цветът на фигурите се определя с жребий.

БЛИЦ-ТУРНИР
Блиц-турнири са тези, които се провеждат по правилата на блица.
Съгласно Правилника на шахмата "Блиц партия" е тази, в която всички ходове трябва да се изиграят в определено време, което е по-малко от 15 минути за всеки състезател.

СЕАНС НА ЕДНОВРЕМЕННА ИГРА
Сеансът на едновременна игра се прави с цел да се популяризира шахматната игра и да се създаде по-голям интерес към нея.
Сеансът се провежда от висококвалифициран шахматист, който играе едновременно срещу много шахматисти на отделни дъски. Броят на участниците не е ограничен, но трябва да се има предвид, че при по-голям брой участници сеансът ще продължи по-дълго време. Подреждането на шахматните маси се препоръчва да бъде под формата на буквата П, за да се съкрати пътя, респективно времето, за последователното минаване пред масите на провеждащия сеанса. Провеждащият сеанса шахматист играе на всички дъски с белите фигури. Шахматистите отговарят на неговия ход само, когато той застане пред съответната дъска.

ОТБОРНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Отборните състезания са едни от най-интересните и най-емоционалните. Всеки отбор трябва да има капитан. Той може да бъде един от играещите или от резервните състезатели и тогава се нарича „играещ капитан", а ако не е от играчите, той е „не-играещ капитан".
Всеки отбор има право само на един капитан, който може да отстъпи своите функции на свой заместник, след като информира писмено главния съдия, но по време на състезанието само на единия от тях се разрешава да влиза в игралното поле.
Съставът на всеки отбор - броят на основните и резервните състезатели - е предварително определен в регламента на състезанието. Когато някой от основните състезатели не участва в даден кръг, останалите състезатели от основния състав, които са след него, се преместват с една дъска по-напред и резервният състезател играе на последната дъска.
Всеки капитан на отбор е длъжен да представи основния тимов лист преди започването на състезанието. В него не могат да се правят промени по време на цялото състезание. В съответствие с регламента на състезанието капитанът на отбора представя до определен час тимовия лист за всеки кръг, ако има промени в основния състав. Ако не е представен тимов лист за съответния кръг счита се, че отборът ще играе в основния си състав. Това е особено важно, защото всяко своеволно разместване на състезателите по реда на шахматните дъски води до служебни загуби.
Ако в един отбор участва състезател, който не е включен в основния тимов лист, отборът губи служебно на всички дъски в този кръг.
 
Начало Интересно Уроци Видове шахматни състезания