Payday loans
Видове шахматни състезателни системи PDF Печат Е-поща
Автор: Админ   
Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:40ч.
В шахматните състезания се използват различни видове състезателни системи. По-долу са дадени кратки сведения за най-често използваните шахматни състезателни системи - кръгова, Швейцарска, Шевенингенска, елиминатуарна.

КРЪГОВА СИСТЕМА
Това е една от най-често използваните системи, същността на която се състои в това, че всеки състезател играе последователно срещу всички останали участници в даден турнир.
В Приложение 1 са дадени Бергерови таблици за турнири по кръговата система до 18 участници. Таблиците определят и реда по който ще се играят срещите.
За да се определи кой състезател с какъв номер ще се подреди в турнирната таблица се тегли жребий. Когато играчите са нечетен брой, състезателят с най-голям номер, отбелязан в скоби, е свободен от игра в съответния кръг. Участниците, които са посочени първи в дадена среща, играят с белите фигури.

ШВЕЙЦАРСКА СИСТЕМА
Швейцарската система е създадена от Dr. J. Muller и за първи път е използвана през 1895 г. в шахматен турнир в гр. Цюрих, Швейцария, откъдето носи и името си.
Тази система позволява да се провеждат турнири с голям брой участници в ограничен брой кръгове. Броят на кръговете се определя предварително и обикновено е от 7 до 15. Най-общо казано същността на системата се състои в това, че съставянето на двойките състезатели за игра в даден кръг зависи от предишните им резултати в състезанието.
По-подробна информация за Швейцарската система ще намерите в разделите: „9. Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система, базирана на рейтинга" и „10. Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система"

ШЕВЕНИНГЕНСКА СИСТЕМА
Шевенингенската система се прилага при двустранни отборни срещи (мачове). Тя позволява всеки състезател от единия отбор да играе срещу всеки състезател от другия отбор, като състезателите от един и същи отбор не играят помежду си.
В Приложение 2 са дадени таблици за Шевенингенска система за мачове на 4, 6, 8 и 10 дъски.
Предварително се тегли жребий кой отбор ще бъде А и кой отбор ще бъде В в таблицата за Шевенингенската система, което определя и цвета на фигурите в отделните кръгове.
Възможно е единият отбор да играе с един и същи цвят на фигурите на всички дъски, като в следващия кръг цветовете на фигурите се сменят.
Допуска се отборите да имат резервни състезатели, като е прието те да играят на мястото на излезлите от игра състезатели.

ЕЛИМИНАТУАРНА СИСТЕМА
При тази система състезателят или отборът, който е загубил двубоя отпада от по-нататъшната борба. Мачовете могат да бъдат от една или повече партии, в зависимост от регламента.
Системата на пръв поглед изглежда много проста, но всъщност може да се окаже много трудна за изпълнение.
Когато броят на участниците е число, което може да се представи като 2 на степен цяло число няма проблеми. Например, ако броят на участващите състезатели е числото 32, то това число може да се запише като 2 на степен 5 (25 = 2x2x2x2x2).
Проблеми възникват, когато броят на участниците не може Да се представи като числото 2 на степен цяло число (например 12, защото 12 = 2x2x3), както и когато няколко от участващите състезатели ще се включат в определен кръг, а други - на друг етап от състезанието. Тогава определянето на броя на кръговете е по-сложно. Тук не се разглежда теорията по този въпрос.
Последна промяна от Вторник, 18 Октомври 2011г. 12:56ч.
 
Начало Интересно Уроци Видове шахматни състезателни системи