Payday loans
Покана за Общо събрание на 27.11.2014г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Вторник, 21 Октомври 2014г. 11:51ч.

ПОКАНА

до  членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"


Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ -РИЦАР”

Управителният съвет на сдружението "СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР" на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25
от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и свое Решение от 21.10.2014г., свиква Общо събрание на Сдружение
"Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 27.11.2014 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6,
ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:

1. Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
2. Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2015 година.
3. Избиране на Управителен съвет на  сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
4. Избиране на представител / делегат на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар", който да представлява клуба на Общо събрание на Българска федерация по шахмат на 13.12.2014г. от 16:00ч.
5. Приемане на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за член на Българска федерация по тенис на маса, както и всичко друго необходимо за извършване на дейност по  организиране, провеждане, практикуване, обучение и друго на спорта „тенис на маса“.
6. Приемане на Мариян Людмилов Конакчиев и Теодора Цанкова Николова за членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
7. Разни.
    На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно."
    
гр.София - 21.10.2014г.                       Иво Любенов Христов – председател

 

 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 27.11.2014г.