Payday loans
Покана за Общо събрание на 24.10.2015г. PDF Печат Е-поща
Автор: Рицар   
Сряда, 16 Септември 2015г. 14:03ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членове на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ - РИЦАР",

Управителният съвет на Сдружение "СПОРТЕН КЛУБ - РИЦАР", на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб - Рицар" и свое Решение от 14.09.2015г., свиква Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 24.10.2015 г. от 14:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:

 

1. Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб - Рицар".
2. Обсъждане на наложеното наказание на Симеон Стоичков, наложено от БФШ.
3. Планиране на индивидуални и отборни държавни първенства.
4. Сформиране на групи за напреднали.
5. Приемане на нови членове.
6. Турнири.
7. Спонсорство.
8. Рекламни материали.
9. Помещение.
10. Промяна на устава на клуба с цел членство на Българската федерация по тенис на маса.
11. Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб - Рицар" за 2015 година.
12. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай че не бъде събран нужният кворум, Общото събрание се отлага за един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

гр.София - 14.09.2015г.                                                                 Иво Любенов Христов – председател

Последна промяна от Петък, 25 Септември 2015г. 22:11ч.
 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 24.10.2015г.