Payday loans
Покана за Общо събрание на 20.11.2017г. PDF Печат Е-поща
Автор: Иво Христов   
Вторник, 19 Септември 2017г. 20:00ч.

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание на
"СПОРТЕН КЛУБ – РИЦАР"

Уважаеми членовете на Общото събрание на "СПОРТЕН КЛУБ -РИЦАР"

Управителния съвет на сдружението "СПОРТЕН  КЛУБ – РИЦАР" на основания чл. 26 от ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен клуб-Рицар" и свое Решение от 19.09.2017г., свиква Общо събрание на Сдружение "Спортен клуб-Рицар", което ще се проведе на 20.11.2017 г. от 20:00 часа на адрес: гр.София, бул."Васил Левски" №6, ет.1, ап.1, П.К. 1142, при следния дневен ред:

1.Доклад и отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар".
2.Приемане на програма за дейността на сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб-Рицар" за 2018 година.
3.Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кворум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно. 
 
гр.София - 19.09.2017г.                                                        Иво Любенов Христов – председател

 
Начало Начало Покани Покана за Общо събрание на 20.11.2017г.